fbpx

Privacybeleid

Gelukkig jezelf, gevestigd aan Woonpad 9 6905 VE Zevenaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Woonpad 9
6905 VE Zevenaar
0643022448
KVK: 73657271

Gelukkig jezelf vindt jouw privacy heel belangrijk. Gelukkig jezelf verwerkt daarom uitsluitend gegevens die zij nodig heeft voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die Gelukkig jezelf over jou en jouw gebruik van de diensten van Gelukkig jezelf heeft verzameld. Gelukkig jezelf werkt daarbij volledig volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Jouw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking gesteld aan derden.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens van jou verzameld worden en waarom. Ook is te lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot deze verwerking.  Voor vragen over jouw gegevens kun je contact opnemen met info@gelukkigjezelf.nl.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze Gelukkig jezelf jouw gegevens verwerkt, waar zij deze (laat) opslaan, welke beveiligingstechnieken zij gebruikt en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gelukkig jezelf deelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Gelukkig jezelf verwerkt deze gegevens wel wanneer dat nodig is voor uw behandeling of scholing. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraagt Gelukkig jezelf toestemming middels een behandelovereenkomst, indien je een 1-op-1 traject met sessies ingaat bij Gelukkig jezelf. 

Gelukkig jezelf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Gelukkig jezelf zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gelukkig jezelf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief of andere e-mails die nauwlettend verband hebben met datgene waarvoor je je hebt aangemeld.
  • Om jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Gelukkig jezelf analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Gelukkig jezelf verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor belastingaangifte.

Software

Gelukkig jezelf maakt gebruik van een aantal software programma’s

E-mailmarketing
Jouw gegevens zoals naam en e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn als jij je inschrijft voor een online cursus, webinar of freebie worden opgeslagen door middel van een inschrijfformulier in Mailblue. Deze gegevens worden bewaard totdat jij je uitschrijft. Het is mogelijk dat je opvolg-mails krijgt die verband houden met het onderwerp van de cursus, webinar of freebie waarvoor jij je hebt ingeschreven. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om jou op de hoogte te brengen van nieuws of tips van Gelukkig jezelf.

Bij de aankoop van een online cursus genereer ik een wachtwoord voor jou. Dit wachtwoord wordt in combinatie met jouw e-mailadres beveiligd opgeslagen om fraude te voorkomen. Deze gegevens worden bewaard totdat jij jouw account verwijdert.

Webwinkel- en websitesoftware
Voor het afhandelen van betalingen maakt Gelukkig jezelf gebruikt van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Praktijksoftware
Voor het bijhouden van verslagen van sessies in een 1-op-1 traject, gebruikt Gelukkig jezelf MijnDiad. MijnDiAd wordt gebruikt om cliëntgegevens in vast te leggen. Naast namen, adressen en contactgegevens worden er ook zogeheten bijzondere persoonsgegevens in vastgelegd. Het gaat hier om bijvoorbeeld medische gegevens of het BSN nummer van de cliënt.

Omdat het om (zeer) gevoelige gegevens kan gaan is een adequate beveiliging uiterst belangrijk. Daarnaast is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese privacywetgeving stelt meer eisen aan organisaties om de privacy van consumenten te waarborgen. Een adequate beveiliging is hierdoor nog belangrijker geworden.

De beveiliging heeft een juridische en een technische kant. Juridisch gaat het om welke afspraken er gemaakt zijn en hoe deze zijn vastgelegd. De technische kant gaat over de manier waarop de techniek is ingeregeld om de cliëntgegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Vanuit MijnDiad worden ook facturen gestuurd naar zowel cursisten als cliënten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Gelukkig jezelf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gelukkig jezelf) tussen zit. Gelukkig jezelf gebruikt een administratiesysteem om uw gegevens m.b.t. dienstverlening te kunnen verwerken.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Hoe lang Gelukkig jezelf jouw gegevens bewaard

Gelukkig jezelf bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gelukkig jezelf verstrekt geen informatie aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruikt Gelukkig jezelf Google analytics en retargeting diensten. Dit in verband met een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Jouw gebruik van de website wordt vastgelegd met Google Analytics en een Facebook Pixel. Hieraan zijn de bewaartermijnen van Google en Facebook gekoppeld.

Gelukkig jezelf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gelukkigjezelf.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gelukkig jezelf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gelukkigjezelf.nl.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Winkelwagen